Choď na obsah Choď na menu
 


Hydromechanické ťahanie

Pri konvenčnom tvárnení veľkoplošných dielov ako sú kapoty, strecha, dvere auta a pod. sa často u týchto dielov nedosahuje dostatočná tuhosť a odolnosť voči deformácii a to najmä v oblasti stredu plochy výlisku. V dôsledku toho, že v stredovej časti výlisku dochádza k malému stupňu deformácie, efekt spevnenia nie je dostatočný. Táto nízka tuhosť má negatívny vplyv na odolnosť voči vtlačeniu, resp. borteniu vozidiel pri nárazoch. Aby bola dosiahnutá požadovaná odolnosť dielcov voči vtlačeniu, mala by byť hrúbka materiálu väčšia. To by však malo za následok to, že by sa zvýšila hmotnosť výliskov, čo je nežiadúce a čím sa zvyšujú náklady. Využitie technológie hydromechanického ťahania prináša konzistentné rozloženie plastickej deformácie na výlisku čím dochádza k zvýšeniu jeho stability. Hydromechanické ťahanie je proces ťahania, pri ktorom prístrih, ktorý je zovretý medzi ťažnicou a pridržiavačom, je vťahovaný do ťažnice ťažnej  komory nástroja, ktorá je naplnená kvapalinou. Kvapalina pôsobí na ťahaný plech hydrostatickým tlakom a pritláča ho na ťažník. Ťažná sila nie je prenášaná len dnom výťažku, ako pri klasickom ťahaní, ale tiež trením medzi ťažníkom a spracovaným plechom. Na jednu operáciu sa dajú touto metódou vyrobiť vyššie výťažky. Tlak v ťažnej komore je závislý na druhu a vlastnostiach ťahaného plechu. Tlaková kvapalina zastáva funkciu ťažnice vrátane ťažnej hrany.

Zariadenie pre hydromechanické ťahanie

schema-tazneho-nastroja.png

Schéma ťažného nástroja pre hydromechanické ťahanie

1-ťažník, 2- tlaková komora, 3- pridržiavač, 4- polotovar